20161015verkeer te snelWARTEN/WERGEA/GROU - Het verkeer in en tussen de dorpen Warten, Wergea en Grou is de afgelopen jaren veiliger geworden. Maar het kan nóg veiliger, als automobilisten minder hard rijden.

Dat is kortweg de boodschap van bureau Goudapel Coffeng in een advies aan de gemeente Leeuwarden. Daar vallen deze dorpen sinds enkele jaren onder.

 De Rounwei ten zuiden van Warten moet wellicht worden heringericht, om autobestuurders over te halen langzamer te rijden. De maximum- snelheid moet dan 60 kilometer per uur worden. Het aantal fietsers en voetgangers dat letsel opliep in en tussen de drie dorpen is de afgelopen jaren gedaald, constateert Goudappel Coffeng.

Met financiële steun van de provincie Fryslân is het nieuwe fietspad tussen Grou en Warten klaar tot de afslag naar Wergea. Goudappel Coffeng adviseert om dit door te trekken naar Warten, én een fietspad aan te leggen van Warten naar de Fonejachtbrug. Langs de Greate Kritewei van Leechlân naar Wergea hoeft geen fietspad te komen.

 

Bron: 12-10-2016 Door ActiefMedia