20150713RaboCooperatiefonds logoTot 1 juni konden aanvragen voor het Coöperatiefonds worden ingediend. Er kwamen 51 aanvragen  binnen. Variërend van het creëren van een tuintheater tot de inrichting van een bunkerinformatiecentrum . Maar liefst 30 projecten ontvangen een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds.

Ook OBS de Finne uit Warten ontvangt een bijdrage. Voor een speeltuin met extra aandacht voor kinderen met een handicap ontvangen zij € 2.500,-.

 

Stemmen

Normaliter bepalen de leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland - door te stemmen - welke projecten een bijdrage ontvangen. Dit jaar wordt er niet gestemd omdat er voldoende budget beschikbaar is om alle projecten die voldoen aan de richtlijnen te ondersteunen.

Nieuwe projecten kunnen worden ingediend voor 1 juni 2016.

De volledige uitslag leest u hier