memento mori
Begrafenisvereniging Warten e.o.

Nieuws

Datum Wat Lokatie Aanvang
     

 

 
 
 
memento mori
Begrafenisvereniging Warten e.o.

Contact

  • Bode:                  Thomas Bijlsma, Easterein 3, 9263 PA Garijp, tel. 0511-521336 of 06-539331149

  • Voorzitter:           A.Sietsma-Kok
  • Secretaris:          A. Venema-Popma

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
memento mori
Begrafenisvereniging Warten e.o.

Wie zijn wij?

De begrafenisvereniging Memento Mori te Warten werd opgericht op 1 februari 1904.

Het doel van de begrafenisvereniging Memento Mori is het verlenen van onderlinge hulp op het gebied van de uitvaart, de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen en mede te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De Federatie behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen op allerlei gebied. Hierbij kan zij de aangesloten verenigingen bijstaan op juridisch, financieel en bedrijfstechnisch gebied. Ook onderhoudt de Federatie contacten met diverse organisaties en organiseert zij lezingen en cursussen. De Federatie is weer aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties waardoor op landelijk niveau de verenigingen nog beter worden vertegenwoordigd b.v. ten aanzien van cao-onderhandelingen, Stichting Vakexamens Uitvaartwezen, overleg met actuarissen, de Nederlandse Bank,  Belastingdienst etc.

Begrafenisvereniging Memento Mori is een vereniging met nagenoeg 300 leden (exclusief leden jonger dan 18-jaar) en is een gezonde vereniging. Om aan haar verplichtingen te voldoen wordt de actuariële voorziening om de drie jaar beoordeeld door een onafhankelijke actuaris. Deze voorziening voorziet erin om aan de ledenkortingen te kunnen voldoen. De voorziening van de begrafenisvereniging Memento Mori is ruim voldoende en de solvabiliteit van de vereniging is goed.

De jaarlijkse contributie bedraagt 12,00 euro en de ledenbijdrage welke bij overlijden wordt uitgekeerd is 500,00 euro. Een prima prijs / prestatieverhouding.

Om lid te worden zijn er twee mogelijkheden, namelijk een volledig lidmaatschap of een percentage lidmaatschap. Bij een volledig lidmaatschap is er recht op de volledige leden-korting en bij een percentage lidmaatschap is er recht op een gedeeltelijke ledenkorting. Kinderen tot achttien jaar zijn gratis lid. Leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie kunnen kiezen om zich te laten overschrijven bijvoorbeeld in verband met een verhuizing.

De vereniging Memento Mori telt vier bestuurleden welke op dit moment zijn:

De voorzitter is mw. A.Sietsma-Kok, deze is onder andere belast met het leiden van de vereniging (algemene vergadering/overige vergaderingen), tekening officiële stukken in samenhang met de secretaris, 1e aanspreekpunt etc.
De secretaris is mevr. A. Venema, deze maakt de notulen van de bestuurs- en de algemene vergaderingen, voert de correspondentie namens de vereniging, houdt afschriften van uitgaande stukken, bewaart stukken en archiveert deze, roept de vergaderingen bijeen onder vermelding van agenda’s etc.

Algemene bestuursleden:

Mevr. M. Adema-Bouwer.
De heer K. Haanstra.

Onze bode is dhr. T. Bijlsma. Bij een overlijden kunt u contact opnemen met hem. De bode overlegt met u en hij regelt het geheel rondom de begrafenis of crematie. Ook wensen ten aanzien van na de begrafenis of crematie kunnen op uw verzoek door de bode worden verleend.
Adres: Easterein 3, 9263 PA Garijp, tel. 0511-521336 of 06-53931149.